Steki z podlaskich jałówek – zapytaj kelnera

Steaks from Podlasie heifers – ask the waiter